Pobieranie osocza od ozdrowieńców

Aktualności » Pobieranie osocza od ozdrowieńców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 (Koronawirus).

Zasady pobierania osocza od ozdrowieńców COVID-19 / SARS-CoV-2 oraz inne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie:

http://krew.gda.pl/osocze-ozdrowiencow-covid-19,295,pl.html