Ogólnopolski Dzień Tornistra - 1 październiaka

Archiwum » Ogólnopolski Dzień Tornistra - 1 październiaka

Państwowy Powiatowy i Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim  informuje,że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz podpisaną 17 stycznia deklaracją współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, 1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej – Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

Jego celem jest podejmowanie i nagłośnienie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z profilaktyką wad postawy. W wydarzeniu tym przewiduje się udział wszystkich szkół podstawowych w kraju. Skierowane jest ono do dyrektorów szkół, nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych oraz rodziców i opiekunów dzieci. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy i Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim włącza się do akcji i planuje w miesiącu październiku przeprowadzić kontrole
w tym zakresie.

http://sp.nasza87.pl/wp-content/uploads/2013/10/lekki_tornist_NE.jpg