Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Nadzór Sanitarny » Higiena Pracy » Aktualności » Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

W związku z pracami Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przedstawiamy poniżej Komunikaty dotyczące propozycji wskaźnikowych wartości  dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych substancji chemicznych. Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych substancji chemicznych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).