Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu starogardzkiego w 2018 roku.

Archiwum » Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu starogardzkiego w 2018 roku.

            Państwowa Inspekcja Sanitarna w sezonie letnim 2018 roku prowadziła bieżący nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na koloniach, półkoloniach i obozach organizowanych pod namiotami.

Ogółem w 2018r. zgłoszono do Kuratorium Oświaty 60 turnusów wypoczynku, 2 turnusy tzw. „dzikie” zorganizowano bez zgłoszenia. Przeprowadzono 35 kontroli sanitarnych w zakresie pobytu i zakwaterowania uczestników wypoczynku oraz 16 kontroli w zakresie wyżywienia prowadząc współpracę z Policją i Kuratorium Oświaty.

Przeprowadzono ogółem 2 kontrole interwencyjne na wniosek rodziców w związku z zgłoszeniem niewłaściwych warunków sanitarnych w ośrodkach wypoczynkowych. Pierwsza interwencja była niezasadna, druga kontrola interwencyjna potwierdziła nieprawidłowości zgłaszane przez rodziców w zakresie zakwaterowania  i wyżywienia uczestników wypoczynku. W związku z powyższym do Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku złożono wniosek o zamknięcie placówki. Najczęściej występującymi nieprawidłowościami był brak dokumentacji medycznej wychowawców/opiekunów oraz nieprawidłowo zorganizowane miejsca do kąpieli.

 

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości nałożono 2 mandaty karne, ogółem na kwotę 700zł, prowadzono postępowania administracyjne.

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas kontroli obiektów organizatorom wypoczynku przekazywano ulotki nt. bezpiecznych wakacji, kleszczy, boreliozy, dopalaczy, ochrony przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne, bezpieczeństwa podczas kąpieli.

Na terenie powiatu starogardzkiego organizatorzy wypoczynku zaplanowali w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień pobyt dla 3235 uczestników kolonii, półkolonii i obozów pod namiotami.