Informacja dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego pod namiotami

Archiwum » Informacja dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego pod namiotami

Informacja dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego pod namiotami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim przypomina, że na podstawie art. 5 ust.1 i ust. 6, art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289) oraz  „Instrukcji w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami” Rozdział V Gospodarka odpadami § 32 pkt. 1 Gospodarkę odpadami płynnymi i stałymi obozu należy zorganizować w sposób określony w porozumieniu z wydziałem ochrony środowiska urzędu gminy.