"Mam czas rozmawiać" - listopadowa odsłana kampani społecznej Krajowego Centrum ds. AIDS w 2018 r.

Archiwum » "Mam czas rozmawiać" - listopadowa odsłana kampani społecznej Krajowego Centrum ds. AIDS w 2018 r.

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac)  powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku.

Główne cele kampanii w jej odsłonie na rok 2018 w edycji listopadowej to:

  • nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV oraz zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego, w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD).
  • wzmocnienie przekazu, że rozmowa na te tematy z bliskimi, może przyczynić się do lepszej edukacji, wyższej świadomości na temat konieczności wykonywania testu w kierunku HIV, a w konsekwencji spadku liczby zakażających się osób;
  • promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby miała ona swój początek w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców
  •  

spot telewizyjny  link: https://youtu.be/_6yGCle1Si4

spot radiowy link: https://youtu.be/K3_7adoJ4Wk