„Weki z Pomorskiej Spiżarni” Konkurs dla mieszkańców województwa pomorskiego, prowadzących działalność w formie rolniczego handlu detalicznego

Nadzór Sanitarny » Higiena Żywności Żywienia i Produktów Kosmetycznych » Aktualności » „Weki z Pomorskiej Spiżarni” Konkurs dla mieszkańców województwa pomorskiego, prowadzących działalność w formie rolniczego handlu detalicznego

„Weki z Pomorskiej Spiżarni”

Konkurs dla mieszkańców województwa pomorskiego, prowadzących działalność w formie rolniczego handlu detalicznego

 

            W dniu 27.08.2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie organizacji konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”, skierowanego do mieszkańców województwa pomorskiego, prowadzących działalność w formie rolniczego handlu detalicznego. Konkurs organizowany jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów, promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno – spożywczych charakterystycznych =dla województwa pomorskiego, a także wzrost atrakcyjności regionu poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym: formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz plakat znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP pod adresem:

www.dprow.pomorskie.eu